Dataindsamling

1. Formålet med dataindsamling, -behandling og -anvendelse

Virksomhedens formål er at fremstille og afsætte halvfabrikata af kobber og kobberlegeringer. Personrelaterede data indsamles, behandles og gemmes udelukkende inden for rammerne af virksomhedens formål.

2. Persongrupper og datakategorier

Inden for rammerne af virksomhedens formål indsamles, behandles og gemmes vore kunders, leverandørers, medarbejderes og andre forretningsforbindelsers personrelaterede data, der er nødvendige for at afvikle den pågældende forretning. Dataene anvendes udelukkende til dette formål.

3. Dataindsamling ved besøg på Manner Metals A/S´ hjemmeside

Manner Metal A/S har desuden løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger. Når du har besøgt vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger:

1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,

2. hvilken browser du bruger,

3. hvilken ip-adresse du har, samt

4. eventuelt hvilket brugernavn du har.

Når du browser på nettet, efterlader du dig et "elektronisk spor", som afslører, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server.

De fleste browsere fortæller om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Microsoft Internet Explorer version 7.0. Serveren kan så returnere den side du har bedt om, således at den vises korrekt med netop din browser.

Samtidig med at din browser beder om kontakt sender den nogle andre informationer til den pågældende server, herunder bl.a. din ip-adresse (din "adresse" på internettet). Serveren ved så, hvor den side, som du har bedt om, skal sendes hen.

Afhængigt af, hvilket operativsystem og hvilken browser du bruger, sender browseren ofte også dit brugernavn til serveren - det brugernavn du anvender, når du logger på din maskine.

4. Videreformidling af personrelaterede data

Personrelaterede data videreformidles ikke til udenforstående, medmindre dataene skal videregives iht. retlige forskrifter og til afvikling af forretninger. 

5. Sletning af personrelaterede data

Personrelaterede data slettes umiddelbart efter, at det pågældende forretningsformål er bortfaldet. Personrelaterede data, der skal opbevares iht. retlige eller andre forskrifter, slettes umiddelbart efter, at fristen for opbevaringstidsrummet er udløbet.

6. Dataoverførsel til udlandet

Personrelaterede data overføres ikke til udlandet.